موشن‌گرافی / سه راه آسان برای دریافت کارت اهدای عضو-عکس منظره - عکس منظره

موشن‌گرافی / سه راه آسان برای دریافت کارت اهدای عضو-عکس منظره

اهدا عضو

کارت اهدای عضو، نشان‌دهنده رضایت قلبی هر شخص برای اهدای عضو است و صدور آن توسط نهادهای مختلفی انجام می‌شود، اما سه راه آسان برای آن وجود دارد؛ یکی از روش‌ها، مراجعه به سایت Ehda.center است. در این روش، می‌توانید در قسمت «کارت اهدای عضو» ثبت‌نام کنید. روش دوم، ارسال کد ملی به شماره ۳۴۳۲ است. در روش سوم، می‌توانید با شماره‌گیری کد دستوری #3432*3* برای دریافت کارت اهدای عضو ثبت‌نام کنید.

موشن گرافیست: صدف فراهانی جم / ‏‬گوینده: آرام توکلی

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار